Aktualności

 

Szanowni Państwo,

Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze
Polskie Towarzystwo Zoologiczne

mają zaszczyt poinformować, że w dniach 05-08 września 2011 roku
odbędzie się Ogólnopolska Konferencja "Zwierzęta w życiu człowieka"
oraz
XX Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego

Celem konferencji jest prezentacja osiągnięć Krajowej Zoologii.

Informacje dotyczące konferencji zawarte są w dołączonym I komunikacie.

Konferencja "Zwierzęta w życiu człowieka" - Komunikat I

Serdecznie pozdrawiamy,
Komitet Organizacyjny Konferencji


 

Ogólnopolska Konferencja Ornitologiczna
w 190 rocznicę urodzin Władysława Taczanowskiego,
Ptaki - Środowisko - Zagrożenia

Najnowsze informacje: Komunikat 4 - Program konferencji

Komunikat nr 3 - Komunikat 2 - Komunikat 1 - Karta zgłoszenia

 


Lubuski Atlas Ornitologiczny - Ptaki lęgowe Ziemi Lubuskiej

W serwisie są już dostępne formularze oraz mapka do projektu Ptaki lęgowe Ziemi Lubuskiej.

Formularze do projektu Ptaki lęgowe Zielonej Góry będą dostępne w najbliższym czasie.

Więcej informacji nt. projektów udziela Koło terenowe w Zielonej Górze.


Fauna Miast: Ochronić różnorodność biotyczną w miastach
Redakcja naukowa: P.Indykiewicz, L.Jerzak, T.Barczak
Bydgoszcz 2008

Dynamiczny i nierzadko chaotyczny rozwój przestrzenny miast stał się początkiem dwóch równolegle zachodzących procesów. Pierwszy z nich prowadził do wypierania wielu gatunków zwierząt z ich siedlisk naturalnych lub quasi-naturalnych i w konsekwencji do ich wymierania, a jednoczeoenie notowano pozytywne reakcje zwierząt na proces urbanizacji. W konsekwencji miasta postrzegane przez pryzmat mozaiki płatów różnych siedlisk stały się, pod warunkiem prawidłowego zarządzania przestrzenią, miejscem o znacznej różnorodności biotycznej na wszystkich jej poziomach.

Czytaj więcej ... 


Konferencja Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego

Z przyjemnością przekazujemy Państwu kolejne informacje na temat konferencji Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, która odbędzie się w dniach 17-20 września 2009 roku w Lublinie p.t. Ogólnopolska Konferencja Ornitologiczna w 190 rocznicę urodzin Władysława Taczanowskiego, Ptaki - Środowisko - Zagrożenia

Dokładne informacje dot. konferencji znajdą Państwo w Komunikacie 2 do którego załączamy również kartę zgłoszenia uczestnictwa.


 Z przyjemnością informujemy, iż najbliższa
Ogólnopolska Konferencja Ornitologiczna
oraz
Zjazd Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego
odbędzie się w Lublinie w dniach 17-20 września 2009 r.


Spotkanie miłośników bociana białego w Kłopocie - 5-6.09.2008 r.

W dniach 5-6.09.2008 r. w Muzeum Bociana Białego w Kłopocie (gm. Cybinka, woj. lubuskie) odbyło się spotkanie osób zajmujących się ochrona bociana białego w Polsce. Spotkania będą się odbywać regularnie i mają charakter otwarty. 

Przeczytaj więcej ...


Logo Sekcji Ornitologicznej PTZool 

Logo 4Na spotkaniu zarządu Sekcji Ornitologicznej w dniu 11 kwietnia 2008 r. w Bydgoszczy podjęto jednogłośnie decyzję o wyborze logo Sekcji.
Z pośród wszystkich zgłoszonych prac została wybrana propozycja nr 4 (największa liczba głosów w plebiscycie) autorstwa Michaliny Antczak. 


Noclegowiska sroki

Poszukiwani są ochotnicy do prowadzenia monitoringu noclegowisk sroki. Sroka jest gatunkiem monogamicznym pilnującym przez cały rok terytorium. Z nieznanych przyczyn w zimie łączy się jednak w stada noclegowe.

Czytaj więcej ...


Nowy serwis Zakładu Ekologii Ptaków we Wrocławiu

Z przyjemnością informujemy o umieszczeniu odnowionej witryny Zakładu Ekologii Ptaków we Wrocławiu w nowej szacie graficznej i o zaktualizowanej treści. Zmianie uległ adres naszej witryny. Jest to jednocześnie adres sieciowy Kartoteki Gniazd i Lęgów.
Zapraszamy do odwiedzin i korzystania. 

Adres: http://www.zep.biol.uni.wroc.pl  


Ratujmy Puszczę Białowieską - ostatni pierwotny las Europy

Położony na granicy między Polską a Białorusią masyw Puszczy Białowieskiej jest jedynym w Europie miejscem, w którym po dziś dzień zachowały się fragmenty lasów pierwotnych. Jest to ostatnie miejsce, gdzie znaleźć jeszcze można pozostałości lasów, jakie w czasach prehistorycznych pokrywały cały niż Europy. Żyje tu nadal wiele gatunków zwierząt i roślin, które wyginęły już w innych lasach, w tym żubr - największe lądowe zwierzę Europy.

Przeczytaj cały artykuł o Puszczy Białowieskiej


Propozycje Logo Sekcji Ornitologicznej PTZool

W serwisie można obejrzeć i zagłosować na propozycję logo SO-PTZool.

Głosowanie zostało zakończone 


Składki członkowskie

Składki członkowskie należy wpłacać na konto PTZool

ING Bank Śląski
Nr 08 1050 1575 1000 0005 0269 6669 

Wysokość składek wynosi:

  • 25 zł - dla członków Towarzystwa
  • 15 zł - dla studentów, rencistów, emerytów i współmałżonków

 

 

Template based on Solitude template. All Rights Reserved.
Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine